Kurser og foredrag

Jeg har mange års erfaring med at tilrettelægge og gennemføre kurser og foredrag for pædagogisk personale, der designes i samarbejde og med udgangspunkt i jeres aktuelle situation og specifikke behov.

Mulige temaer

Kursusindholdet kan suppleres med et musisk-kreativt indhold. Tegne-male. Musik og bevægelse. Leg

Kursistudtalelser

Comments are closed.