Retræte for ledere

Retræte for ledere af pædagogiske institutioner

Tag væk og vend tilbage med fornyet styrke og indre ro 

Hvad kan et retræteophold tilbyde?                                                                               Med ord som fordybelse, indre ro, indsigt og naturlige balance tilbydes  et fordybelsesrum, som jeg har erfaring med og tror på kan give dig et fornyet perspektiv på dine ledelsesopgaver. Her gives mulighed for et sanseligt møde med dig selv gennem opmærksomheden på “her og nu.” Derfor er stilhed og selvfordybelse et vigtigt element i retræten.

Ordet retræte betyder “tilbagetrækning.” En tilbagetrækning fra hverdagens mange opgaver, hvor du kan skifte fokus fra det ydre til det indre lederskab. Målet er mere holdbare løsninger på dine ledelsesudfordringer – forankret indadtil og udadtil.                  Du vil vende hjem til dagligdagen med større klarhed, energi og tilfredshed.

Mindfulness. Bevidst nærvær                                                                                            Du får du mulighed for en indre fordybelse gennem meditation og mindfulness øvelser. I forlængelse af disse øvelser tilbydes feedback og sparring på dine ledelsesproblematikker. Samtidig mulighed for at spejle dig i de øvrige deltageres ditto.  Du kan opøve en kompetence til at registrere kropslige signaler, så du kan identificere snigende stress. Du kan komme i kontakt med indsigter og følelser, som ellers let kan fortabe sig i ord. Du får mulighed for at komme i kontakt med de ressourcer, der altid er der, når bare du finder nøglen dertil.

Hvad er retræte?  Retræteophold udspringer af en gammel kristen tradition. Jeg trækker de meditative og selvfordybende elementer ud af den traditionelle kristne retræte.   Med mulighed for, efter individuel præference, at sætte forholdet til sig selv ind i et mere spirituelt perspektiv gennem bevidsthedsåbnende øvelser.

Dagene forløber som en blanding af mindfulness meditation, øvelser, samtale og ledelsessparring, gåture, dans og bevægelse. Måltiderne indtages i stilhed.

Sagt om kurset. “At deltage i lederretræte er for mig en måde at få mulighed for at fordybe mig i min personlige lederstil. Ikke som en teori oven på dem jeg allerede har, men et rum der skabes ud af synergien i gruppen og muligheden for at være til stede, ikke kun mentalt, men med hele den person, jeg er. Et øjebliks fred til at mærke drivkraften og finde tilbage til mit oprindelige ønske om at være den forandring og forvandling, jeg selv ønsker i mit faglige og personlige liv Udbyttet er en større forståelse for de processer der foregår i det daglige arbejde, på både det individuelle plan og gruppeplan.”

“1000 tak for en overvældende god lederretræte. Her et par dage efter er effekten og oplevelsen så småt ved at bundfælde sig. Meditationen, stilheden, omgivelserne, musikken ja og så de mennesker, der var med. Det har virkelig givet god energi og lige det, jeg trængte til.”

Retræte leder: Lianne Kirstine Ervolder: Efteruddannelseskonsulent og underviser indenfor det pædagogiske områder med speciale i ledelse, ledertræning og kurser for personalegrupper – samt supervisor for pædagogisk personale og ledere. Certificeret mindfulnessinstruktør og meditationsformidler. Privatpraktiserende psykoterapeut samt stressterapeut. Afholder retræter for ledere.

Kontakt mig for nærmere aftale

 

 

Comments are closed.