Værdig kommunikation

Værdig Kommunikation

Værdig kommunikation i alle relationer. Kommunikationskompetence.

 • Kurset vil skærpe opmærksomheden på de forskellige kommunikations- og samspilsformer, som ses såvel i børnegruppen samt voksengruppen. 
 • Forståelse af – og håndtering af konflikter . 
 • Anerkendende kommunikation og bevidst dialog (imago) som støtte til at opløse konflikter mellem børn og voksne – samt til styrkelse af samarbejdet personalet indbyrdes.
 • Bevidst og ubevidst kommunikation
 • Oplæg og kommunikationsøvelser 

10 veje til værdig kommunikatiion  

 1. Opmærksomhed på egen adfærds indflydelse på kommunikationsforløbet.
 2. En ændring i indstilling og væremåde, kan ændre resultatet.
 3. Lyt og forestil dig den andens perspektiv
 4. At lytte er at åbne sig.
 5. At kende sine egne ressourcer og begrænsninger i samspil med andre.
 6. At kunne udtrykke egen krav og forventninger med respekt for den andens udgangspunkt.
 7. At være opmærksom på kropssprog, ordvalg og stemmeføring.
 8. At turde tage initiativer og ansvar.
 9. At sige nej og sætte grænser på en respektfuld måde.
 10. Rettigheder, kommunikationsfærdigheder, selvværd og selvtillid.

Kontakt for nærmere information

Comments are closed.