Min arbejdsform

Min arbejdsform og filosofien bag

Jeg lægger vægt på at alt foregår i et ordentligt og udviklende klima.
At støtte til at se nye muligheder og perspektiver samt igangsætte aktiviteter der kaster lys på den enkeltes kommunikation og ressourcer.
Jeg foretrækker at finde ressourcer frem for fejl.

Kursus- og undervisningsformen er proces – og oplevelsesorienteret, hvor din “parathed” vil blive respekteret med mulighed for at sige til og fra, hvilket jeg finder som en absolut forudsætning for skabelse af et rummeligt, trygt og kreativt miljø.
På kurserne vil jeg sikre rum til udforskning, ro og fordybelse omkring de forskellige temaer. Hertil inddrager jeg musik, bevægelse, leg, kreative udtryksformer, visualisering, fantasirejser og meditation.

Gruppeprocesarbejdet og gruppedynamikken på kurserne har en central betydning. Det er en kilde til afgørende læring at kunne spejle sig i andres erfaringer, og derved samtidig blive klar på egne ressourcer og personlige udtryk. Teorier og refleksioner knytter sig til de processer, der finder sted i gruppen og de konkrete fælles erfaringer. Dette, tror jeg, øger sammenhængen mellem teoretisk forståelse og personlig fundering.

Den oplevelsesorienterede undervisningsform betyder, at vi på de enkelte kurser kan gå mange veje omkring indholdet.” Hvad optager os lige nu, hvad sker der i processen” og sætte nye temaer i fokus. Jeg kan stille mig til rådighed med et bredt spektrum indenfor for mit felt.
I tæt samarbejde og gensidighed gives derfor mange muligheder i forhold til ønsker, konkrete erfaringer og behov.

Det siger kursisterne

 

Comments are closed.