Det står jeg for

Jeg er optaget af, hvad der sker mellem mennesker i “mødet”.
Jeg har iagttaget, at et menneskes indstilling er afgørende for, hvad der sker i relationen. Vi synes at kommunikere gennem et felt imellem os.
Vedfelt kalder det ”det supramodale rum” (supra/over – modale / mange måder.).
Moderne kvantefysik kalder det, at vi kommunikere via kvanter i “nulpunktsfeltet” (det er nok det samme, vi har fat i her)

Jeg ønsker at vores samvær med hinanden kan være funderet i hjertet.
Med rummelighed, værdighed og fordomsfrihed.
“Når vi bruger udtrykket `hjertekontakt’ eller taler om følelser, taler vi i virkeligheden om, at vi er i en oplevelse af enhed med et andet menneske, med naturen eller med livet. Denne følelse af enhed betyder ikke, at du er en del af det andet menneske på den måde, at du altid er i hans tanker. Men det betyder, at det, du værdsætter hos det andet menneske, værdsætter du også hos dig selv og omvendt. “(Kilde. Samtaler med Bob Moor)
En canadiske Blackfoot-indianer, underviser og medicinmand Pablo Russell siger det sådan: “Når hjertet og hjernen trækker hver sin vej. Følg hjertet ved vigtige beslutninger med mennesker og brug hjernen til praktiske detaljer. ” (Kilde Nettet)

I terapi og med personlig udviklingsprocesser arbejder jeg dybdepsykologisk, transpersonligt på et praktisk og spirituelt grundlag.
Det vil sige, at forstå sig selv som en del af et større fællesskab, hvor alles handlinger har gensidigt betydning. For at skabe et nærværende rum, vil jeg ofte indlede med en kort meditation.

Af natur er jeg nysgerrig og søgende. Jeg accepterer at alting er i bevægelse, hvorfor intet kan forblive det samme, ej heller mennesker.
Jeg har en indre vished om, at der findes noget større. Måske en strukturerende intelligens, der holder det hele sammen.
Dybest set tror jeg ikke, at der er noget der hedder tid. Tidsforestillingen skaber vi for at kunne orientere os. Jeg skelner mellem det timelige (vores manifisterede verden) og det evige (ånden bag det manifisterede).

Jeg er søgende mod en moderne kristen og spirituel måde at give tilværelsen mening.
Jeg praktiserer daglig meditation. Det gør jeg for at finde den indre ro og balance, der gør det muligt at være i en til tider hektisk dagligdag. Jeg er optaget af den moderne kosmologi og har igennem mange år studeret Martinus´   kosmologi. Ligeledes har jeg i mange år forsøgt at forstå den moderne kvantefysik synes at give nogle bud, der på mange måder er forenelig med kosmologien og østens filosofi.

Inspireret af.
Terapautisk: Ole Vedfelt. Peter Levine, Irvin Yalom og selvfølgelig mange flere.                 Endvidere Jes Bertelsen, Madhurima, Jens Erik Risom.                                                   Filosofisk og åndeligt: Martinus. Ken Wilber. Eckhart Tolle. Deepak Chopra. HH Dalai Lama. Thomas Keating.
Østens filosofi, buddhisme, zenbuddhisme, taoisme samt filosofien igennem tiden med mange store tænkere, som har været optaget af metafysik og kosmologi, sådan som det kunne forstås på et givent historisk og kulturelt tidspunkt.

Comments are closed.