Forebyg stress

Forebyg stress

Skab balance med personlige antistressværktøjer 

Lyt  til din krops signaler
Vær opmærksom på uhensigtsmæssige vaner.
Vær venlig og anerkendende i din ommunikation. Sig fra overfor brokkeri og negativitet. Lad være at give det energi. Glid af med lidt smalltalk. Undgå at argumentere eller forsvare dig. Måske er det bedre at vende ryggen til og gå.
Lær at identificere negative tankemønstre og negative forventninger.
Sig PYT – giv slip, ha´ tillid DET ORDNER SIG  –  SE STORT
Lær stressminimerende øvelser. Meditation. Ressourceopbyggende visualisering. Brug åndedrættet til at komme tilstede i kroppen. Lyt til musik, du finder behagelig.
Hold pauser. Lav rutineting. Gåture i frisk luft (Prahna). Powernap og eller meditation. Få regelmæssig massage. Det får kroppen til at udskille et “antistresshormon” kaldet Oxytocin.
Deltag i netværk med sparring og supervision

I fritiden:
Lav noget, du finder sjovt og fordybe dig i. Giv tid og rum til kreative udfoldelser. Have-nursing. Alt som aktiverer Flow tilstanden og den fantastiske følelse af engagement, hvor du glemmer tid og sted.
Opsøg naturen – samvær og leg med børn –samvær og intimitet med partner – samvær med familie – samvær med gode venner – sport og motion. Nyere forskning har fremsat rimelige holdbare hypoteser om, at nærhed og livgivende samvær med andre ligeledes befordrer udskillese af oxytocin – hormonet for velvære.

Organisationsniveau: Psykisk arbejdsmiljø. Antistress og trivsel.
Planlæg ressource- og trivselsdage f.eks med kulturelle arrangementer
Personalemøder med succes og ressourcefortællinger. Værdsættende sparring.
Personaledage. Skab visioner. Juster visioner. Fremtidsværksted. Supervision og kollegial feedback. Faglig inspiration. Fællesplanlægning gennem brainstorm, udvælgelse, nedsættelse af arbejdsgrupper der detailplanlægger.
Vær opmærksom på den daglige omgangstone. Træn en venlig og anerkendende kommunikation, i alle relationer. Skab arbejdsglæde: Stress og arbejdsglæde er hinandens modsætninger.

Vigtige faktorer
• At den enkelte oplever at have frihed og indflydelse på egen arbejdssituation og   kan se sig   selv som en del af et større arbejdsfællesskab.
• At arbejdsindsatsen opleves meningsfuld og værdsættes.
• At opgaverne opleves fagligt og personligt udfordrende og overkommelige.
• At der er god kontakt til og samvær med kollegerne.

Ledelsen har et særligt ansvar for at tage vare på sig selv i tilspidsede situationer samt være opmærksom på stresssymptomer.

Formuler og juster løbende organsaitonens stresspolitik.

Læs mere om dette på  Stress og trivselspolitik

Se også  Mindfulness. Antistresskursus

Kontakt mig for nærmere information

Comments are closed.