CV

 Mit CV    Baggrund, uddannelse og erfaring

Faglig og akademisk uddannelse

 • Cand. pæd.pæd. studiet. 2. del. 1996
 • Afsluttet eksamen i pædagogisk forskning og udviklingsarbejde. Pædagogisk teori og pædagogisk praksis. Opdragelses- og undervisningshistorie. Jeg stoppede så godt som færdig med mit speciale om `Voksens læreprocesser´ på cand. pæd. pæd. uddannelsen
 • Merkonom. Eksamen i Ledelse og Samarbejde. 1990
 • Exam. Pæd. Danmarks lærerhøjskole. København 1988
 • Studeret et år på Københavns universitet Institut for pædagogik 1986-1987
 • Årskursus fra Danmarks lærerhøjskole. København 1979
 • Pædagog fra Holte Børnehaveseminarium 1970

 Terapeutiske baggrund og uddannelse

 • Certificeret Mindfulnessinstruktør og meditationsformidler fra Skolen for Anvendt Meditation v. Jens- Erik Risom. 3 årig uddannelse afsluttet nov. 2014. Efterfulgt af yderlig 4 moduler 2017 0g 2018.
 • Neuroaffektiv Psykoterapi. Et årig efteruddannelsesforløb 2011  v. Susan Hart og Marianne Bentzen. 2011
 • Certificeret Stresscoach fra “Forebyg Stress” Bjarne Toftegård 2008
 • Postgraduat supervisior fra Vedfelt Instituttet. 2005-2007
 • Masteruddannelse i Kybernetisk psykoterapi og psykologi fra Vedfeltinstituttet v. Ole Vedfelt og Lene Vedfelt.   2001- 2004. Uddannelsen er evalueret og miniserielt godkendt
 • Diplomuddannelse. Integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi. Vedfeltinstituttet v. Ole Vedfelt og Lene   Vedfelt. 1996-2001
 • 1989-1993 Eksistentiel bioenergetik. 3,5 årig kropsterapeutisk uddannelse

Efteruddannelser og kurser

 • Retreat m. Margit Madhurima Rigstrup. `At vågne som kærlighed´ 26.-30.4 2017
 • Jens-Erik Risom `Vejen til indre frihed´24-26. marts 2017
 • Værensforløb m. Margit Madhurima Rigstrup   2015-2016
 • Seminar m. Jes Bertelsen `Hjertets inderste´ Påsken  2016
 • Klangmassage v. Nordlyscentret. 2015
 • Mentaliseringsbaseret psykoterapi med Torben Heinskou 2014
 • Supervision i grupper. Susanne Bang 2014
 • Søskenderelationer. Misser Berg 2014
 • 2013. 2014. 2016. Seminar m. Jes Bertelsen
 • Medmenneskelighed og medfølelse. To dages Workshop på Esrum kloster 2013
 • Skam. 2 x 2 dage med Lars Sørensen 2013
 • Cert. Prepinstruktør. Preplederkursus  ved Center for Familieudvikling 2012
 • Parterapi – At vokse sammen. Ole Vadum 2012
 • Relation før metode. Sverker Belin. 2011
 • Narrativ Psykoterapi m. børn og unge. Anette Holmgren  2011
 • 2010-2014. Fagligt forum for psykoterapi. 16 kursusdage. Margit Madhurima Rigstrup. Jens-Erik Risom, Marianne Bentzen og Neel Fasting. Heln Gamborg
 • Mindfulness i klinisk praksis. Susan Hart og Marianne Bentzen 2009
 • SE Masterclasss med Peter Levine, Susan Hart, Marianne Bentzen 13.-15. juni 2008
 • 2008-2009: 12 kursusdage m. somatisk traumebehandling med Marianne Bentzen og Psykiater Lars Sørensen.  Fagligt Forum for psykoterapi.
 • Sandplay med børn og voksne. Introduktionskursus. 2007
 • 2006-2008: Traumehealing med udgangspunkt i SE. 2 årigt forløb. Heraf 2×3 dage med Laurence Heller  “Trauma and Recovery. Fagligt forum for psykoterapi.
 • Fast supervisionsgruppe gennem 14 år.
 • Det intelligente hjerte Margit Madhurima Rigstrup
 • Mindfulness i klinisk praksis. Marianne Bentzen og Susan Hart
 • Tilknytning og tidlig relationsudvikling. Margareta Brodén 2007
 • Introduktionskursus til SE – traumehealingExistential Psychotherapy v. Irvin
 • Yalom M.D. og Spinelli Ph.d. Internationalt seminar i København. 2007
 • Imago Par-og relationsterapi. Introduktionskursus. 2005
 • Kropsligt baseret traumearbejde 2005
 • Regressionsterapi uddannelse v. Gunver Juul
 • Fung Shui uddannelse. Dansk Fung Shui v. Tinamaria Jensen
 • Holistisk grunduddannelse 4 år. Holistisk universitetv. Alex Riel. Åndsvidenskab og bevidsthedsforskning. Efterfulgt afstudiegruppe omkring “Kvantefilosofi”

Andet

 • Det narrative i psykoterapien. Folkeuniversitetet
 • Massage grundkursus 1+2 fra Kilden
 • Qigong
 • Fire walking v. Lene Vedfelt
 • Ikke voldelig kommunikation. Konflikthåndtering. Center for Konfliktløsning
 • Billede/kunstterapi i Polen v. Hellen Lassen
 • Terapi og Alkymi på Folkeuniversitetet v. Hellen Lassen
 • Art Read kurser
 • Assertions – træningsgruppe

Eksempler på Workshops og teoriseminarer: Yalom, E. Spinelli. D. Chopra, C. Griscom

Endvidere har jeg gennem årerne deltaget på mangfoldige kurser i musik – drama – billedkunst- idræt – bevægelse – dans – bl.a. Herning højskole. Gerlev idrætshøjskole, Oure idræts højskole m.fl. Samt kurser indenfor personlig udvikling, meditation, NLP, hypnoterapi og mentaltræning etc.

Arbejdserfaring

2021-2023 Medstifter af supervisionsuddannelse: “Transpersonlig supervision”

Fra 2014 -2023.. Fagspecifik underviser ved Vedfeltnnstituttets psykoterapiuddanelse

Fra 2013-2020  Censor ved ID Akademys psykoterapiuddannelse

2009 – 2013  Lærer ved Vedfeltinstituttets psykoterapiuddannelse

Siden 1990 – Selvstændig virksomhed. Uddannelses-og Kursusvirksomhed. Konsulentopgaver, supervision, foredrag og undervisning. Efteruddannelse og personalekurser indenfor pædagogik, psykologi, ledelse, kommunikation. Musisk-kreative kurser

Siden 1998 tilknyttet Københavns Socialpædagogiske Seminarium efteruddannelse, senere CVU Storkøbenhavn og nu University College

2006 Supervisor på en sikret afdeling

Personalekurser for mere end 400 institutioner, lærerkollegier og social- og sundhedsområdet gennem de sidste 25 år.

Kursusleder og underviser på BUPLs efteruddannelseskurser fra 1981 til 1993.

Fra 1993 – 1998 Seminarielærer v. henholdsvis Hillerød Seminarium
og Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium. Almen pædagogik. Kommunikation, Organisation og Ledelse. Filosofi. Censor v. Pædagoguddannelsen.

1986 – 1990 Sagsbehandler BUPL, pædagogisk udviklingsafdeling. Sagsbehandler v. BUPLs Udviklingsfond, pædagogisk udvalg og det pædagogiske område generelt samt kursusleder, underviser, foredragsholder og skribent

1974-1983 Leder af forskellige daginstitutioner.

Referencer

Professionshøjskolen København. Kursus-og efteruddannelse.                                 Eksempler på afholdte kurser og uddannelser:  Lederuddannelse “Ledelse med perspektiv.” 8 uger over et år med afsluttende eksamen. Svarende til diplomuddannelse. Gennemført 4 gange.
“Voksenpædagogisk grundkursus.” 4 uger over et halvt år. Gennemført 6 gange.
“Den vanskelige samtale, professionelt initiativ.” Ugekursus. Gennemført 8 gange samt som kommunerekvirerede kurser.
Personlig udvikling i fagligt perspektiv. Ugekursus. Gennemført 9 gange samt som kommunerekvirerede kurser.
Supervisionskursus. Ugekursus. Gennemført 6 gange.
“Ledelse med hjerte og visdom.” Gennemført 5 gange.
“Teamledelse.” Gennemført 4 gange.
“Relationskompetence, relationspædagogik” Gennemført 6 gange.
“Køn og pædagogik” Gennemført 3 gange.
Formidlingskurser samt kurser om Videodokumentation.
“Lederskab og personlig udvikling”
“Opmærksomhed og nærvær i pædagogisk arbejde”
“Supervision, coaching og anerkendende sparring”
Gennem årene endvidere en række kommunerekvirerede kurser.
Kommunikation og assertion. Giraf og Sjakalsprog. Institutionskurser. Personaletræning. Ledelse.

Længerevarende uddannelses og udviklingsprojekter
Københavns kommunes vuggestue Tietgensgade 2008-2009 Udviklingsprojekt om nærvær “Gyldne øjeblikke”
Herlev kommune. 2003 – 2004. Proceskonsulent på Kid projekt. Bl.a. med videodokumentation og sparring af detpædagogiske arbejde 1-6 årige.
2001 – 2004 -2 årigt Udviklingsprojekt “Brobygning.” Et uddannelsesforløb for pædagoger og lærere, der arbejder med børn fra 5-10 åri indskolingsregi. Afsluttes januar 2004. Inklusiv studieture til Italien omkring “den integrerende baggrund.”
1992-93 Udviklingsprojekt “noget om kvalitet i i fritidshjem og SFO

Lederuddannelse for pædagoger i daginstitutioner og skolefritidsordninger: Vallensbæk Kommune. Frederiksberg Kommune. Allerød Kommune. Kerteminde Kommune. Ledøje Smørum Kommune. Humlebæk Kommune. Rødovre Kommune. Åbybro kommune.

Herlev kommune. 2003 – 2004. Proceskonsulent på Kid projekt. Bl.a. med videodokumentation og sparring af detpædagogiske arbejde 1-6 årige.
2001 – 2004 -2 årigt Udviklingsprojekt “Brobygning.” Et uddannelsesforløb for pædagoger og lærere, der arbejder med børn fra 5-10 åri indskolingsregi. Afsluttes januar 2004. Inklusiv studieture til Italien omkring “den integrerende baggrund.”

Lederuddannelse for pædagoger i daginstitutioner og skolefritidsordninger: Vallensbæk Kommune. Frederiksberg Kommune. Allerød Kommune. Kerteminde Kommune. Ledøje Smørum Kommune. Humlebæk Kommune. Rødovre Kommune. Åbybro kommune.

Organisationsudvikling: Danmarks lærerforening. Hovedstyrelsen og sekretariatet samt enkelte lokalkredse. Allerød kommune. Fredensborg Humlebæk kommune. Rødovre kommune. Hillerød kommune.

 

Comments are closed.