Ledertræning

Fordybelsesgruppe

Skab balance i ledelsesarbejdet.

Ressourceorienteret udviklings- og træningsgruppe for ledere, afdelingsledere og souschefer i pædagogiske institutioner. Gerne ledelsesteam.

Styrk det indre lederskab. Dette er stedet, hvor du kan arbejde med essentielle temaer i ledelse, og hvordan disse påvirker dig personligt Det indre lederskab styrkes gennem opmærksomhed på de områder, hvor der er ubalance i dit arbejdsliv i forhold til dig selv og andre og derved skabe balance mellem indre og ydre oplevelser. Gruppen danner rammen omkring oplevelsesorienterede processer, øvelser, sparring og teoretiske indput.

For at fremme de kreative ressourcer i det ubevidste, arbejder vi med drømme, billedudtryk, visualisering og fantasirejser. Meditative øvelser og selvfordybelse som veje til selvindsigt, psykisk sundhed og optimering af personlig ledelseskompetence. Supervision og terapeutisk feedback. Altid i et ledelsesfagligt perspektiv.

Personlig udvikling og indre lederskab vil især hvile på:
• Arbejde med drømme, øvelser og kreative udtryksformer
• Kontakt til indre visdom og intuition gennem meditation og selvfordybelse
• Opmærksomhedstræning og kropssansning. Mindfullness og øvelser til minimering af stress
• Træning i at genkende og identificere dine følelser i udfordrende ledelsessituationer
• Mental træning. Ændre negative tankemønstre og holdninger til proaktive livsindstillinger.

Antistress og balance i ledelsesopgaverne.

Yderligere har du mulighed for at træne:
• Kommunikation og kontakt. Den værdsættende samtale. Ressourceorienteret pædagogisk sparring og   feedbackprocesser
• Supervision og coaching
• Den svære og følsomme samtale
• Medarbejdersamtaler – individuelle og gruppe.

Sagt om kurset: ”Det er dejligt at føle, at det handler lige præcis om os og den enkelte på holdet, og det der fylder nu og her. Vi er jo så vant til i vores daglige ledelsespraksis, at det handler om andre: børn, forældre, personale, politik osv. så vi ofte glemmer at tænke på os selv.” (kursist)

Handling mod forandring
Lyt til sig selv
Skab balance mellem lyst og pligt
Hav opmærksomhed på dine prioriteringer
Skab rum til meditation og introspektion
Vær med i netværk ” skab netværk”

Læs artiklen: Hvem tager sig af lederen

Tirsdage 1 gang mdl. fra 9:30 til 12.30 i alt 8 gange

Pris for hele forløbet 7.200,-

Tilmelding er bindende for hele perioden.

Min.6 deltagere max. 8

Sted: Et sted i København

At være den man er, at sige du til sig selv. At begribe sig selv
som grundlag for at forstå andre
. (Kierkegaard)

Comments are closed.