Teamledelse – hver for sig og sammen

Teamledelse – hver for sig og sammen

 •Lederidentitet og selvforståelse. Teamidentitet, kompetence – og rolleforventning.
•Ledelsesteamets funktion som team – og i forhold til medarbejdergruppen
•Følelsesmæssig intelligens i lederskabet og personlig gennemslagskraft.
•Om at være rollemodel og pædagogiske initiator.
•Relationskompetence og det ressourceorienterede perspektiv.
•Lederteamet som rum for ressourceorienteret sparring og feedback.
•Coaching, sparring og supervision
•Antistress
Fokus på den enkelte deltagers oplevelse af egen lederidentitet og teamets ressourcer.

Arbejdsform.

Oplæg, dialoger og øvelser, der kan fremme opmærksomheden på den enkeltes kompetence og teamets ressourcer og muligheder.

Comments are closed.