Parterapi. Parkursus

Vi har haft stor glæde af at gå i parterapi hos Lianne Ervolder, først og fremmest fordi, vi er blevet bekræftet i vores kærlighed til hinanden. Vi har lært at acceptere, at vi har forskellige måder at håndtere udfordringer på. Og vi er blevet mere bevidste om, hvordan vi kommunikerer med hinanden.  Nu har vi redskaberne, så skal der bare trænes!”

Parterapi kan være vejen til et bevidst og kærligt samliv.
Øg opmærksomheden og nærværet i parforholdet.
Skab en kærlig og respektfuld relation.

At være par
Ingen parforhold undgår kriser og uoverensstemmelser
Har I generelt problemer med at sige til og fra, håndtere konflikter og vise gensidig respekt?
Sidder I fast i gamle rollemønstre eller savner nærhed?

I parterapi hjælpes I til at gennemskue, hvordan det sker. I kan få redskaber til at stoppe negative mønstre og opbygge positive måder at være sammen på.
I kan få støtte til at få fat i de bløde og kærlige følelser, som ofte ligger bag irritation og afstand.

Eksistentielt hviler min måde at arbejde på, at vi mennesker har brug for hinanden i hverdagen såvel som ved svære udfordringer. Og der altid bag konflikter ligger umødte behov, der – hvis de bliver mødt – kan rumme kimen til mere nærhed i forholdet.
De første par gange bruger jeg en Imago terapi, som er en terapiform, hvor I som par lærer at lytte til hinanden og anerkendt hinandens  oplevelsesverden. I videre forløb kan vi gå dybere og på en kærlig og nænsom måde afdække områder, der skaber misforståelser eller følelse af forladthed i forholdet.

Min rolle er at styre dialogen, mens I som par bidrager med indholdet. Jeg sikrer, at den enkeltes frustrationer bliver hørt, og ofte kan disse omformes til konkrete ønsker og behov.

I kan få støtte til:
Formidle ønsker og behov med værdighed og respekt.
Få øje på ressourcerne i forholdet.
Eller måske skal I have hjælp til at opløse forholdet på en værdig måde?

At være forældre
Jeg tilbyder støtte til forældre med fokus på forældre kompetence og børneperspektivet.
Almindelige problemer med opdragelse.
Usikkerhed og magtesløshed.

Pris pr. session  (90 min.)  Kr. 1.300,-

Par-kursus. Kommunikation og konfliktløsning for par.
Jeg udbyder løbende undervisningstilbud, hvor man får redskaber og øvelser, der kan støtte relationen og kommunikationen i parforholdet samt vise veje til problemløsning med indlevelse og værdighed. Forløber over en weekend eller 5 aftener a 3 timer. Minimum 3 par.

Kontakt

Comments are closed.