Psykoterapi

Terapien kan betyde et møde med dig selv.
En åbning til nye sider og dybder i livet samt støtte til at komme i dybere kontakt med dig selv og dine potentialer.
Det sker gennem fælles udforskning, opmærksomhed, indføling og respekt.
Med en legende og kreativ tilgang til dine ressourcer.

Den terapeutiske proces er en samarbejdsrelation mellem klient og terapeut. Klienten er hovedpersonen, den person, hvis livssituation det terapeutiske arbejde drejer sig om. Terapeuten tager vare på processen og sørger for at alt foregår i en ordentlig og respektfuld atmosfære med respekt for det enkelte menneskes integritet

Terapien tilpasses den enkeltes behov. Rammerne aftales på forhånd med mål, tidsperspektiv, mødested og pris og justeres om nødvendigt undervejs efter fælles aftale.

Jeg tilbyder endvidere telefonterapi via Skype. Henvendelse om dette via kontaktformular.

Jeg er master i integreret psykoterapi og kybernetisk psykologi fra Vedfelt instituttet læs mere om kybernetisk psykoterapi her

Denne uddannelse er certificeret af  Dansk psykoterapeutforening. Den opfylder de gældende tværministerielle kvaliteter og krav for psykoterapeutuddannelser. Uddannelsen er evalueret og godkendt af evaluerings instituttet Reflektor Evalueringen omfatter 46 delkriterier, som alle er opfyldt fuldt tilfredsstillende og uden anmærkninger.

Jeg er tilknyttet som fagspecifik lærer på denne uddannelse.

Som medlem af Dansk psykoterapeutforening er jeg underlagt foreningens etiske retningslinjer og har tavshedspligt.

Comments are closed.