Stress

Stress er fra naturens side beregnet til at hjælpe os i krævende eller udfordrende situationer af kortere varighed. Vores moderne levevis med et højt aktivitetsniveau og  manglende afslapning medfører imidlertid ofte, at vi er mere eller mindre stressede hele tiden.

Det skønnes, at mellem en fjerdedel og halvdelen af al sygefravær er stressrelateret. I gennemsnit er over 10% af medarbejderne i en virksomhed kronisk stressede.

Længerevarende stress giver et forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen. Immunforsvaret svækkes med   infektionssygdomme som forkølelse, influenza, lungebetændelse m.m. tilfølje. Længerevarende stress kan føre til kronisk stress  – og kan på sigt give skader af mere alvorlig karakter. Test din stress

Mere om stress

Comments are closed.