Hjerte og visdom i pædagogisk arbejde

    

Hjerte og visdom i pædagogisk arbejde

Personalekursus eller foredrag

Filosofisk og oplevelsesorienteret kursus. Ydre og indre erkendelser.
To overordnede erkendelsesmåder til temaet veksler kurset igennem.

  • Filosofiske og metaforiske bud på pædagogikken af i dag.
  • Meditation, mindfulness og visualiseringsøvelser til skærpelse af opmærksomheden og optimering af pædagogisk nærværskompetence.

Pædagogik, pædagogiske trends. Her og nu. Hvor bærer det hen?
At forstå sig selv i det pædagogiske spændingsfelt med ydre krav og forventninger og pædagogiske intentioner om at være anerkendende og nærværende i alle relationer.
Begreber som: Relationsarbejde og relationskompetence. Ressourcer. Anerkendende og værdsættende kommunikation, nærvær og opmærksomhed og andre af tidens “rigtige ord.” Hvorfor er de oppe netop nu – og er der dybere mening?

Bevidst pædagogik.
Ubevidst intelligens i pædagogisk arbejde
Kybernetisk psykologi er en moderne teori, hvori pædagogisk arbejde kan spejles og forstås.
Selvindsigt, psykisk sundhedog personlig udvikling som grundlag for relationskompetence

Stress og stressminimering.
Stress betyder ofte, at man mister vigtige forbindelser til sig selv. Meditation og mindfulness (nærværstræning). Introspektion (at vende blikket indad) og visualisering kan give adgang til de tabte kilder.

Hvordan tager man vare på sig selv, når opgaven er at tage vare på andre?                                                                                                                                                     Det er mere og mere almindeligt at sætte fokus på personalets psykiske og fysiske sundhed. Meditation befordrer ro, harmoni og balance og kan medvirke og fremmer sundheden på arbejdspladsen

Værdig kommunikation og konflikthåndtering
Små ændringer i kommunikationen kan skabe store forandringer i relationen

Comments are closed.