Vejen til et bevidst og kærligt samliv

Vejen til et bevidst og kærligt samliv

At være par
I ethvert parforhold kommer der kritiske perioder og en oplevelse af at hænge fast i ubevidste rollemønstre, der er skabt i opbygningen af forholdet. Kriserne kan være opslidende, men paradoksalt nok er det også vejen til at udvikle forholdet mod større bevidsthed og kærlighed.

Samlivet og den daglige kommunikation kan I hverdagens travlhed udvikle sig med misforståelser og skænderier. Det kan være svært at sige til og fra og håndtere konflikter med gensidig respekt.

Det er grundlæggende menneskeligt at ønske nærhed i sine relationer. Alligevel kan der opstå en hvis blufærdighed, hvor det kan være vanskeligt at udtrykke sine behov og ønsker for hinanden.

I parterapi kan skabes et rum, hvor parterne kan få støtte til at formidle ønsker og behov med værdighed og respekt.
Parterapi kan være en støtte til øget opmærksomhed og nærvær i forholdet. Samt hjælp til at få øje på ressourcerne i forholdet. Øget opmærksomhed på – og arbejde med de fastlåste rollemønstre i forholdet, kan give næring til en kærlig og respektfuld relation.


Skal forholdet slutte?

Parterapi kan ligeledes være en hjælp til at opløse forholdet på en værdig måde.

Comments are closed.