Etikken skal med

 

 

 

Etikken skal med
Når vi arbejder med at filme og dermed ”forevige” øjeblikke, skal vi hele tiden have i baghovedet – at det er vinklet virkelighed. Det er billeder og historier løsrevet fra konteksten. De fortæller derfor ikke ”sandheden” – men noget om…. Vi aner måske noget. Det kræver etik og pli.

Til sparring i forbindelse med videooptagelserne
Jeg gør mig meget umage med at fremhæve alt det, som jeg synes er rigtigt godt og fremmende – samt vise forståelse for og støtte til evt. frustrerende forhold.

Når jeg overspiller mine optagelser, sidder jeg og kigger med og gør mig
nogle notater, så jeg har en fornemmelse af, hvor jeg vil fryse billedet og
reflektere med jer.
Når vi så mødes, spørger jeg først til jeres egne oplevelse af de aktiviteter og situationer, jeg har optaget.

Videooptagelserne danner baggrund for feedback og sparring ud fra to kategorier:

Ressourcezone og udviklingszone
Ressourcezone: Et område som giver god basis for læring og udvikling. Mere af det.
Udviklingszone: Et område, der kan gøres til genstand for refleksion – kan det
udvikles/ændres – eller hvordan kan det forstås f.eks. i barnets perspektiv,
kan man se det på en anden måde, end den opfattelse, vi umiddelbart har af
situationen. Hvad ser jeg, og hvordan tolker jeg det – hvad ser I, og
hvordan tolker I det?

Observationskriterier:
* Relationer b-b- v-b v-v/ engagement børn og voksne
* Dialogen, kommunikation og konflikter.
– spejle, understøtte og give feedback på det, børnene siger
* Hvordan håndterer pædagogen situationen? Anerkendende samtale eller styring?
* Hvordan det påvirker det, der sker, børnenes koncentration og engagement etc?
* organiseringen/forberedelserne til en aktivitet
samt den måde de introducerer børnene til det, de skal i gang med

Husk: Der skal altid foreligge skriftlig tilladelse til videooptagelser af børnene.

Comments are closed.