Den åbne samtale

I forbindelse med supervision, reflekterende samtaler,
guidede samtaler og coaching.

Den åbne samtale kan forme sig som en fælles udforskning mellem implicerede.
Spor forfølges, nogle forkastes igen. Der stilles åbne spørgsmål.
Varsomt stillede spørgsmål. Den reflekterende proces i sig selv fordrer langsomt tempo, fordybelse, en rejse i processen, en rejse i tid og rum – i en indre og ydre dialog.
Hv.. spørgsmål, forhold dig afventende, gentag evt. det sagte (”papegøjesprog”)
Hold pauser. Det er i pauserne det talte får krop.
Gå med ”modstanden” – det vil sige anerkend personens oplevelse og perspektiv.
Opmærksomhed på skift i følelsesudtryk, anerkend de følelser, der kommer frem.
Spørg til eller benævn det du ser. “Du ser bekymret ud!” ”Hvad sker der nu?”
“Hvordan er det for dig…?”
Give udtryk for din indlevelse. Hvad du tænker om det, mærker/føler. “Det må være svært” “Det er ikke rart”
Opsummerer jævnligt, hvad der er blevet sagt og tjek om det er forstået rigtigt.

Det kan være nødvendigt at spørge til præcisering af indhold: “ Kan du give et eksempel? “Kan du sige lidt mere…? Opfordre til at tale personligt – i “jeg” sætninger.
Et stykke henne i forløbet kan du evt. sige, hvad du selv tænker om det – og de følelser det vækker i dig. Det er respektfuldt at spørge, om personen har lyst til at høre din mening?
Det er ikke ”supervisors” eller ”guidens” opgave at vurdere eller dømme ret eller uret. Men støtte den voksende indsigt. En støtte til dette kan være at bruge hypotetiske og cirkulære spørgsmål. (Se materiale om aktiv lytning).
Tale med to stemmer (hvad siger den modsatte side? ) Evt. ved hjælp af to stole.
Supervisor må være der med sig selv – som sig selv – for supervisanten.”

Afslutningsvis kan supervisor give en faglig feedback eller evt. nogle forslag til ændringer.
(Hvis supervisant er indstillet på det)
Personlig feedback – evt. forslag til personlig adfærd – støtte til ændring i kommunikationen, hvad supervisanten kan sige i en svær situation.
Hvad kan det betyde for dit arbejde fremover? Hvordan tror du det vil være, næste gang du står i en lignende situation?

Skift til metaperspektiv:
Fortæl lidt alment om, hvad det her handler om, hvordan det kan forstås – evt. suppleret med lidt teori.

Copyright Lianne Ervolder

 

Comments are closed.