Drømme og eksistens

kurserogforedrag

Nærværsmeditation, drømmearbejde og eksistens

Weekend kursus i Hornbæk og København

Næste kursus
19-20 marts 2022 i Hornbæk  
Løvvænget 5 3100 Hornbæk

Begge dage fra kl. 9.30 – 15.30
Min. 6. max 10. Deltagere   Pris: kr. 1.500
Studerende, ledige og pensionister kr. 1.000,-

Tilmelding senest 24.januar 2022

Kurset henvender sig til mennesker, der ønsker at forstå og bruge sine drømme til selvudvikling og personlige modningsprocesser belyst i eksistentielle og spirituelle fællesmenneskelige temaer

Nærværsmeditation

Mange mennesker har i arbejdsliv og privatliv erfaret, hvordan enkle meditationsøvelser kan give en øget følelse af balance, indre ro og overskud i hverdagen. Klinisk set er det forskningsmæssigt veldokumenteret at selv korte og regelmæssige meditative øvelser kan reducere stress, stoppe og forebygge depression, sænke blodtrykket og balancere sindet.

Jo mere fokuserede og rolige vi er indeni, desto mere er vi klar til at møde det, livet byder os med øget tålmodighed og venlighed i vores relationer.

Dagene starter med enkle men brugbare meditative øvelser, der let kan integreres i dit dagligliv.

Drømme viser vej til dine ressourcer

At arbejde med dine drømme kan være en vej til at lære dig selv bedre at kende. Drømmene viser sider af personligheden, som bevidstheden ikke er opmærksom på. Drømme kan give perspektiv og mening i tilværelsen. Dine drømme viser dine potentialer og fortæller ofte, når nye områder i personligheden er klar til udfoldelse.

 Eksistentielle fællesmenneskelige temaer

I gruppen reflekterer vi sammen omkring temaer fra drømmene og forsøger at se dem i et eksistentielt, fællesmenneskeligt og spirituelt perspektiv.

 Sådan arbejder vi

 • Introduktion til nærværs meditation.
 • Praktisk drømmearbejde med deltagernes drømme.
 • Præsentation af drømmefortolkningsmetoder og symbolforståelse.
 • Kreative tilgange og drømmefortolkning
 • I forlængelse af dette: Spørgsmål til – dialog, refleksioner og feedback omkring eksistentielle og spirituelle temaer. Udvekling af erfaringer.

  Inspirationer

 • Jeg henter inspiration fra Vedfelts mangedimensionale drømmeforståelse. Kybernetisk psykologi og psykoterapi. Ubevidst intelligens
 • Jes Bertelsen. Vækstcenterpædagogikken
 • Jens Erik Risom. Mindfulness i liv og arbejde. Center for anvendt meditation.
 • Martinus´ kosmologi – omfattende beskrivelse af livets love og mysterier
 • Margit Madhurima Rigstrup Hjertets intelligens og medfølelsesdimensionen.
 • Eckhart Tolle. Nærvær i nuet og stilhed
 • Ken Wilber. Integral filosofi
 • H. Dalai Lamas empatiformidling                                                  

Udtalelser fra tidligere kursister:

“Lianne er en fantastisk inspirerende underviser, som evner at få alle menneskelige kompetencer i spil hos sine kursister. Hun får det bedste frem i alle og udviser samtidig stor tålmodighed og god indsigt i det, der kan være svært at udvikle for den enkelte”.

“Himmelsk – fik lov til at svæve. Jordnært – relateret til mig selv og min dagligdag. Enkelt og brugbart i en form, der kan formidles til andre”.

Email: lianne.ervolder@eppoche.dk eller kontaktformular

Comments are closed.