Mindfulness

kurserogforedrag

Nærværsmeditation, drømmearbejde og eksistens

Weekend kursus i København

Næste kursus i foråret 2021.
Skriv til mig, hvis du er interesseret!

Sted: Horsensgade 18. 2100 Kbh. Ø
Begge dage fra kl. 9.30 – 15.30

Min. 6. max 10. Deltagere   Pris: kr. 1.500  Studerende, ledige og pensionister kr. 1.000,-

Kurset henvender sig til mennesker med interesse for selvudvikling, personlig modningsprocesser samt eksistentielle og spirituelle fællesmenneskelige temaer

Mindfulness og nærvær i hverdagen

Mindfulness er blevet mainstream. Mange mennesker har i arbejdsliv og privatliv erfaret, hvordan enkle meditationsøvelser kan give en øget følelse af balance, indre ro og overskud i hverdagen. Klinisk set er det forskningsmæssigt veldokumenteret at selv korte og regelmæssige meditative øvelser kan reducere stress, stoppe og forebygge depression, sænke blodtrykket og balancere sindet.

Jo mere fokuserede og rolige vi er indeni, desto mere er vi klar til at møde det, livet byder os med øget tålmodighed og venlighed i vores relationer. Måske derfor har mindfulness gået sin sejrsgang over det meste af den vestlige verden tilpasset den vestlige kultur og tankegang. Mindfulness har buddhistiske rødder, men meditation og bønspraksis har altid været ”redskaber” til at modne personligheden såvel i kristne som buddhistiske traditioner.

Du bliver præsenteret for enkle men brugbare meditative øvelser, der let kan integreres i dit dagligliv.

Drømme viser vej til dine ressourcer

At arbejde med dine drømme kan være en vej til at lære dig selv bedre at kende. Drømmene viser sider af personligheden, som bevidstheden ikke er opmærksom på. Drømme kan give perspektiv og mening i tilværelsen. Dine drømme viser dine potentialer og fortæller ofte, når nye områder i personligheden er klar til udfoldelse.

 Eksistentielle fællesmenneskelige temaer

I gruppen reflekterer vi sammen omkring temaer fra drømmene og forsøger at se dem i et eksistentielt, fællesmenneskeligt og spirituelt perspektiv.

 Sådan arbejder vi

 • Introduktion til mindfulness og meditativ fordybelse i teori og praksis
 • Praktisk drømmearbejde med deltagernes drømme.
 • Teori og drømmefortolkning. Symbolforståelse.
 • Kreative tilgange og drømmefortolkning
 • I forlængelse af dette: Spørgsmål til – dialog, refleksioner og feedback omkring eksistentielle og spirituelle temaer. Udvekling af erfaringer.

  Inspirationer

 • Jeg henter inspiration fra Vedfelts mangedimensionale drømmeforståelse. Kybernetisk psykologi og psykoterapi. Ubevidst intelligens
 • Jes Bertelsen. Vækstcenterpædagogikken
 • Jens Erik Risom. Mindfulness i liv og arbejde. Center for anvendt meditation.
 • Martinus´ kosmologi – omfattende beskrivelse af livets love og mysterier
 • Margit Madhurima Rigstrup Hjertets intelligens og medfølelsesdimensionen.
 • Eckhart Tolle. Nærvær i nuet og stilhed
 • Ken Wilber. Integral filosofi
 • H. Dalai Lamas empatiformidling                                                  

Udtalelser fra tidligere kursister:

“Lianne er en fantastisk inspirerende underviser, som evner at få alle menneskelige kompetencer i spil hos sine kursister. Hun får det bedste frem i alle og udviser samtidig stor tålmodighed og god indsigt i det, der kan være svært at udvikle for den enkelte”.

“Himmelsk – fik lov til at svæve. Jordnært – relateret til mig selv og min dagligdag. Enkelt og brugbart i en form, der kan formidles til andre”.

Email: lianne.ervolder@eppoche.dk eller kontaktformular

Comments are closed.