Retræte for ledere

Mindfulness i retrætens form                                                                                              

For ledere af pædagogiske institutioner.
Find eller genfind din naturlige balance.
Internat 3 dage

Tag væk og vend tilbage med fornyet styrke og indre ro.
Ordret retræte betyder “tilbagetrækning.” En tilbagetrækning fra hverdagens mange opgaver, hvor du kan skifte fokus fra det ydre til det indre lederskab. På en retræte har du lejlighed til en indre fordybelse og fornyelse. At skabe et sanseligt møde med dig selv gennem opmærksomheden på “her og nu.” Du vil vende hjem til dagligdagen med større klarhed, energi og tilfredshed.

Mindfulness betyder bevidst nærvær.

Det daglige ledelsesarbejde er ofte fyldt med mange forstyrrelser og modstridende forventninger og krav. Det kan være svært at mærke sig selv og blive klar på, hvad der er virkeligt betydningsfuldt. Opmærksomhed, stilhed og en væren i nuet hjælper dig til at få bevidsthed om egen lederidentitet.

Du kan opøve en kompetence til at registrere kropsansninger, så du kan identificere snigende stress og komme i kontakt med indsigter og følelser, som ellers let fortaber sig i ord. Du får mulighed for at komme i kontakt med de ressourcer, der altid er der, når bare du finder nøglen dertil.
Derfor er stilhed, selvfordybelse et vigtigt element i retræten.

Vend opmærksomheden indad og få kontakt med det stille punkt i dig selv. Det kan på én gang være afstressende og stressforbyggende.

Hvad er retræte?
Retræteophold udspringer af en gammel kristen tradition. Vi trækker de meditative og selvfordybende elementer ud af den traditionelle kristne retræte. Med mulighed for, efter individuel præference, at sætte forholdet til sig selv ind i et mere spirituelt perspektiv gennem bevidsthedsåbnende øvelser.

Dagene forløber som en blanding af mindfulness meditation, øvelser, samtale og ledelsessparring, gåture, dans og bevægelse. Måltiderne indtages i stilhed.

Sagt om kurset

“At deltage i lederretræte er for mig en måde at få mulighed for at fordybe mig i min personlige lederstil. Ikke som en teori oven på dem jeg allerede har, men et rum der skabes ud af synergien i gruppen og muligheden for at være til stede, ikke kun mentalt, men med hele den person, jeg er. Et øjebliks fred til at mærke drivkraften og finde tilbage til mit oprindelige ønske om at være den forandring og forvandling, jeg selv ønsker i mit faglige og personlige liv Udbyttet er en større forståelse for de processer der foregår i det daglige arbejde, på både det individuelle plan og gruppeplan.”

“1000 tak for en overvældende god lederretræte. Her et par dage efter er effekten og oplevelsen så småt ved at bundfælde sig. Meditationen, stilheden, omgivelserne, musikken ja og så de mennesker, der var med. Det har virkelig givet god energi og lige det, jeg trængte til.”

Pris: kr. 8.500 kr. inkl. overnatning og forplejning. Indkvartering på enkeltværelser.

Dato: 21-23 marts 2012

Sted: Emmaus kursuscenter, Højskolevej 9, 4600 Haslev

Retræte ledere:

Lianne Kirstine Ervolder: Efteruddannelseskonsulent og underviser indenfor det pædagogiske områder med speciale i ledelse, ledertræning og kurser for personalegrupper – samt supervisor for pædagogisk personale og ledere. Privatpraktiserende psykoterapeut samt stressterapeut. Afholder retræter for ledere af pædagogiske institutioner.

Dorte Elmbæk Nielsen: Proceskonsulent i daginstitutioner, med fokus på ledelse og trivsel i personalegrupper. Afholder retræter og har specialiseret sig i kreative processer, der åbner op for personlige og spirituelle ressourcer.                                                  Forfatter til bogen: ”Søster Emmas liv – at blive elsket frem.”

 

Comments are closed.